RULES

Ezen az oldalon a Tengerészgyalogos Baráti Körhöz történő csatlakozásról, és a Baráti Kör tevékenységéről találhatók információk.

Jelentkezési feltételek:
Tagunk lehet minden már meglévő tagunk által ajánlott a 18. életévét betöltött fiú/lány aki elfogadja a szabályzatunkat. 16-18 éves kor között kizárólag írásos szülői beleegyezéssel együtt fogadható el a jelentkezés, és a Tengerészgyalogos Baráti Kör által szervezett programokon történő részvétel kizárólag szülői jelenléttel együtt történhet.

Tagjaink közé jelentkezni az usmchun@citromail.hu e-mail címen vagy a fórumunkon a admin@usmchun.hu e-mail címen lehet regisztrálni. Küldj lehetőség szerint egy kis leírást arról, hogy miért szeretnél a baráti körünk tagja lenni + egy legalább 360×480 képpont méretű képet magadról. Miután felvetted velünk a kapcsolatot, a többi szükséges információt megkapod e-mail-ben.

A Tengerészgyalogos Baráti Kör szabályzata, és irányelvei:
A Tengerészgyalogos Baráti Kör egy politika- és erőszakmentes nem fegyveres csoportosulás, egy baráti kör, melyben a tagok az Amerikai Tengerészgyalogság iránti rajongásukat fejezik ki. Tagjainknak kötelességük a közösséget pozitív módon építeni, így minden széthúzó, romboló megnyilatkozás tiltott. Fegyver, vagy fegyvernek minősülő tárgy közterületen történő használata semmilyen körülmények között nem megengedett! Kivételt képeznek az airsoft és paintball “fegyverek”, szállítására vonatkozó szabályok betartásával a rendezvényekre utazás és haza érkezés. A kör a MASZ és a MilSim plugin előírásait tartja szem előtt, ennek be nem tartásából adódó baleset esetén elhatárolja magát, azért egy személyben a játékszervező (Game Master) vagy biztonsági nyilatkozat aláírása esetén az AS-fegyver tulajdonosa felel. Minden tagnak a szabályzatot el kell fogadnia. Közös programokat csak időpont-egyeztetéssel tartunk. Többnapos túrák esetén nomád viszonyokra,  kényelmetlenségekre és katonai hiearhikus (alá-fölé rendeltségi viszonyokra) parancsnoklás láncra kell felkészülni. A ruházat az adott programhoz kell, hogy igazodjon, megjelenés az aktuális kiírás szerint (dress-code, weapon-code). Túrák alkalmával a környezet megóvása minden tagra nézve kötelező! A környezetért való felelősségvállalásunk szerint az airsoft lövedékeink ‘Bio-BB’ típusuak. Alkohol fogyasztása programoktól függően (Éles lőtér látogatásokon viszont szigorúan TILOS!). A Baráti Kör rangjelzéseit, és egyéb elismeréseit nem kötelező megszerezni, de kötelessége minden tagnak tiszteletben tartani azokat, oly módon, mint egy katonai szervezetben teszik azt. A Baráti Kör rangjelzései kizárólag a Baráti Kör honlapján közzétett követelmények maradéktalan teljesítése esetén, a Baráti Kör vezetőségének jóváhagyásával, a vezetőség által oszthatók ki. A Baráti Kör egyéb elismeréseit kizárólag a Baráti Kör vezetőségének megítélése, és jóváhagyása alapján, a vezetőség egy személyben oszt ki.

Céljaink:
A tengerészgyalogság mind teljesebb megismerése, lehetőség szerint a kapcsolat felvétele az Amerikai Tengerészgyalogsággal Baráti találkozók, túrák és erőnléti és taktikai felkészítések szervezése Tagok toborzása, de a létszámbővítésnél a minőségi s nem a mennyiségi növekedés a cél. Törekszünk az egységes csapatkinézet kialakítására (egyforma, eredeti egyenruhák viselésével rendezvényeken) Élménybeszámolók és visszaemlékezések közzététele, VIP-vendégek meghívása katonai egységekből. Katonai ruhák és kiegészítők cseréje, bemutatása, tesztelése, ismertetők közzététele.

Nyilatkozat:

Baráti Kör tagjai nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai szervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft diviziónk a paintballhoz hasonló, biztonságos, erőszakmentes szabadidősport, melyet törvénytisztelő állampolgárok százezrei űznek világszerte. Az airsoft nem kívánja a háborút, a fegyveres konfliktusokat dicsőíteni, nem a háború borzalmait szimulálja, nem képez élesben is bevethető egységeket – csupán egy harci játék. Az airsoft eszközök olyan országokban is szabadon birtokolhatók, ahol a legszigorúbb szabályozás alá esik a fegyvertartás. Az airsoft replikák használatára és szállítására a légfegyverekről szóló hazai törvényi és végrehajtási rendeletek a mérvadók.

Baráti Kör honlapja más Internetes Weboldalak linkjeit is tartalmazza. Ezek a linkek kizárólag kényelmi célokat szolgálnak, nem tartoznak ellenőrzésünk alá az ott található termékek és szolgáltatások, az ilyen oldalakon található információkért nem vállal felelősséget a Baráti Körünk. Ezen harmadik személy weboldala ezenfelül olyan véleményt és nézőpontot tartalmazhat mely nem feltétlenül egyezik a mi véleményünkkel és nézőpontunkkal. Ezek a weboldalak adatvédelmi nyilatkozata is eltérő lehet a mi adatvédelmi nyilatkozatunktól. Minden logó és kép az őket létrehozók tulajdona. Minden HTML és adatbázis, amely a USMC Baráti Kör oldalán található, védett anyag. © Copyright 2004

Tengerészgyalogos Baráti Kör tagjainak -virtuális fórum és as-játéktéri- rangjelzései:

Rangok Teljesítendő tagoknak

E-1 Újonc (Private) Regisztrált a honlapra

Private First Class Első osztályú katona (Private First Class) Kezdő fórumozó (legalább 30 értékelhető, tartalmas comment, és rendszeres látogató az oldalon)
Lance Corporal Örvezető (Lance Corporal) Aktív fórumozó (legalább 50 értékelhető, tartalmas comment, és rendszeres látogató az oldalon). Tűzraj (FIRE TEAM) vezetésére is képes a játéktéren.

Corporal Tizedes (Corporal) Legalább egy rendezvényen részt vett a tárgy év alatt és aktív fórumozó. Elsajátította a képzési tematikát és azt megfelelően alkalmazza kiképzéseken. Több lövész (SQUAD) vezetésére is képes a játéktéren.
Sergeant Örmester (Sergeant) Legalább egy rendezvény szervezésében részt vett a tárgy év alatt, valamint aktív fórumozó, kimagasló eredményeket vagy oktatói munkát vállal egy-egy kiemelt katonai területen/témában. Összefogja a lövész állományt, a kiképzési programok napirendjét és a táborok életének gyakorlati lebonyolítását.

Tengerészgyalogos Baráti Kör vezetőségének/ alapító tagjainak rangjelzései:

Staff Sergeant Törzsőrmester (Staff Sergeant) Aktív alapító tag. (A legtöbb rendezvényen részt vesz a tárgy év alatt, aktív fórumozó és cikkek írója. A honlap főoldal naprakészségéért, esztétikai és tartalmi megjelenéséért, a fórumélet moderálásáért felel. (A Baráti Kör-t érintő esetleges hírszerzési feladatokat koordinálja).

Gunnerry Sergeant Szárnysegéd (Gunnery Sergeant) Aktív alapító tag (Rendszeresen közreműködik a Baráti Kör rendezvényeinek szervezésében, minden rendezvényen részt vesz, aktív fórum élet, segíti a vezetőségi páros adminisztratív és logisztikai munkáját).

Master Gunnerry Sergeant Főtörzsörmester (Master Gunnerry Sergeant) Tengerészgyalogos Baráti kör vezetősége (PK és helyettese). A Baráti Kör távlati célkitűzéseit, eszmeiségét és haladási irányát fogalmazzák meg. Vezetik és meghatározzák az instruktorok munkáját és a honlap esztétikai és tartalmi követelményeinek irányvonalát. Rangokat és elismeréseket adományoznak, fegyelmi ügyben eljárnak. Külső kapcsolatot tartanak a Baráti Kör partnereivel és sponzoraival.